خانه - گزارش تصویری - عکس / پنل تنوع ادیان در نگاه متفکران

عکس / پنل تنوع ادیان در نگاه متفکران

به گزارش شبکه معالم، هفتمین پنل از مجموعه پنل های هشتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر «تنوع ادیان» با عنوان «تنوع ادیان در نگاه متفکران» و با حضور دکتر مرتضی فخاریان، استاد فلسفه، دانشگاه گئورگ آگوست گوتینگن، دکتر محمد حسین منتظری، استادیار گروه فلسفه، پردیس فارابی دانشگاه تهران و دکتر هاله عبدالهی‌راد، استاد فلسفۀ دین، دانشگاه علوم تحقیقات تهران برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید