آخرین خبرها
خانه - گزارش تصویری - عکس / هفدمین جلسه تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی اصولی

عکس / هفدمین جلسه تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی اصولی

به گزارش شبکه معالم، هفدمین جلسه تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی اصولی در مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید