خانه - گزارش تصویری - عکس / میزگرد علمی از سنت واقعیه تا سنت محکیه

عکس / میزگرد علمی از سنت واقعیه تا سنت محکیه

میزگرد علمی از سنت واقعیه تا سنت محکیه با حضور دکتر پاکتچی، استاد حب الله و استاد الهی خراسانی برگزار شد.

پاسخی بگذارید