آخرین خبرها

عکس / شورای مدیران و همفکری اعضای هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی

به گزارش شبکه معالم، شورای مدیران و همفکری اعضای هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید