آخرین خبرها

عکس / جلسه دفاع پایان نامه تقریر آراء الاصولیین علی ضوء الاصول العامه للفقه المقارن

به گزارش شبکه معالم، جلسه دفاع پایان نامه «تقریر آراء الاصولیین علی ضوء الاصول العامه للفقه المقارن» با ارائه جناب آقای شایان خیاط برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید