آخرین خبرها
خانه - گزارش تصویری - عکس / جلسه اعطای حکم کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره توسط هیأت حمایت و گفتمان سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی

عکس / جلسه اعطای حکم کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره توسط هیأت حمایت و گفتمان سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه اعطای حکم کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره توسط هیأت حمایت و گفتمان سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مرکز تخصصی تخصصی آخوندخراسانی

دیدگاهتان را بنویسید