آخرین خبرها

طراحی و اجرایی بدیع و خلاقانه از مهم ترین ویژگی های مدارس کلام امامیه است

به گزارش شبکه معالم، حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی، مدیر کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در افتتاحیه چهارمین مدرسه زمستانی کلام امامیه گفت: مدارس فصلی که در مجموعه تخصصی آخوند خراسانی برگزار می شود، از جمله درخشان ترین پروژه ها و اقدامات این مرکز به شمار می رود.

وی در ادامه به بیان چهار ویژگی مهم این مدرسه ها پرداخت و افزود: «طراحی و اجرای بدیع و خلاقانه»، «ارزش آموزشی و تعلیمی؛ با رویکرد تفکر انتقادی»، « انتخاب محتوایی؛برخوردار از ارزش تخصصی بالا و اثرگذار» و «عنوان گزینی بایسته در قالب واژگانی سازگار با محتوا» مهم ترین ویژگی این مدارس است.

حجت الاسلام و المسلمین رحمانی سپس بیان داشت: توجه به نظریه های علمی در مباحث کلامی از منظرهای مختلف می تواند قابل توجه باشد. نظریه هایی که تبدیل به مسأله های ثابت یک گرایش و یک مکتب فکری در حوزه کلام می شوند. نظریه هایی که در بعد شخصی باقیمانده و از سوی مکتب فکری به رسمیت شناخته نمی شود.

وی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: باید بررسی کرد که زایش یک نظریه در جهان اسلام به خصوص در کلام شیعی چه مقدار متأثر از مباحث حدیثی بوده است تفکرات حدیث گرایی و مکاتب آن در شیعه چه نسبتی با کلام دارد؛ به عبارت دیگر هر کدام از طوایف و جریان های حدیثی چه مطالبی را و با چه سهمی ارائه می داده اند و چرا و آیا این مطالب به طور یکسان در نظریه های کلامی تأثیر داشته است؟

مدیر و عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی افزود: بررسی زیست علمی و اجتماعی نظریه پرداز یعنی توجه به عوامل غیر معرفتی معرفتی مکثر در پیدایش یک نظریه ابعاد تاریخی و تطورات آن از جمله مباحث شایسته است.

دیدگاهتان را بنویسید