آخرین خبرها

شماره سوم مجله بین المللی تحلیل متون و ترجمان علوم اسلامی (TTAIS) به زبان انگلیسی منتشر شد

به گزارش شبکه معالم، سومین شماره مجله بین المللی تحلیل متون و ترجمان علوم اسلامی (TTAIS) در سال ۲۰۲۳ میلادی به زبان انگلیسی به همت گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی به صورت مجازی منتشر شد.

عناوین مقالات:

The Translation of Metaphors in the Holy Qur’ān: An Investigation of Chapters
Eighteen to Thirty
Samad Mirza Suzani

The Semantic Field of the Moral Words “Marouf”, “Munkar” and “Sin” and Their English Translations
Mahbube Noura

Examining Discourse Markers in English Translations of Surah Al-Baqarah in the Holy Qur’ān
Elkhas Veysi; Bahman Gorjian

The Literary Study of the Concept “The World” in Nahj al-Balaghah
Maryam Aghajani; Amirhossein Rasoulnia

Analyzing Translation Strategies for Allah’s Attributes in the Holy Qur’ān
Samad Mirza Suzani

Exploring the Implicit Meanings of the Qur’ān Through Pragmatics: Reference,
Presupposition and Entailment in Focus
Mahdi Habibolahi

 

مجله بین المللی تحلیل متون و ترجمان علوم اسلامی (TTAIS)  به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه خراسان رضوی) و مدیر مسئولی حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی مسعودی و سردبیری دکتر ابراهیم داودی شریف آباد منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید