آخرین خبرها

شماره دوم مجله بین المللی تحلیل متون و ترجمان علوم اسلامی (TTAIS) به زبان انگلیسی منتشر شد

به گزارش شبکه معالم، دومین شماره مجله بین المللی تحلیل متون و ترجمان علوم اسلامی (TTAIS) در سال ۲۰۲۳ میلادی به زبان انگلیسی به همت گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی به صورت مجازی منتشر شد.

عناوین مقالات:

A Comparative Analysis of the Techniques and Consistency of Translators in Rendering Qur’ānic Specific Cultural Items into English
Abolfazl Sanjarani; Mahla Abedi

A Comparative Study of Shift Strategies in English Translations of the Nahj al-balagha: A Case Study of Sayings 30-1
Qusay Hamzah Kadhim; Ebrahim Davoudi Sharifabad

A Comparative Analysis of the Translation of the Inappropriate Pause Sign in Four English Versions of the Holy Qur’ān
Mohammad Yazdani; Hamideh Dastyar

Rendering Foregrounding as a Marked Structure in Four Persian Translations of the Holy Qur’ān
Mahbube Noura

A Componential Analysis of the Equivalents of Qur’ānic Terms
Elkhas Veysi; Bahman Gorjian

A Study of Translators’ Faith and Eschatological Terms in the Qur’ān: A Comparative Study of Muslim, Christian and Jewish Translations
Samad Mirza Suzani

مجله بین المللی تحلیل متون و ترجمان علوم اسلامی (TTAIS)  به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه خراسان رضوی) و مدیر مسئولی حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی مسعودی و سردبیری دکتر ابراهیم داودی شریف آباد منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید