خانه - اخبار - ششمین جلسه حلقه فقه تربیت با موضوع نظریه دکتر خسرو باقری پیرامون تعلیم و تربیت هویت علم دینی و مدل تاسیسی – استنباطی برگزار شد

ششمین جلسه حلقه فقه تربیت با موضوع نظریه دکتر خسرو باقری پیرامون تعلیم و تربیت هویت علم دینی و مدل تاسیسی – استنباطی برگزار شد

به گزارش شبکه معالم، ششمین جلسه حلقه فقه تربیت با موضوع نظریه دکتر خسرو باقری پیرامون تعلیم و تربیت هویت علم دینی و مدل تاسیسی – استنباطی ایشان با ارائه آقای مهدی مرادیان، از دانش پژوهان مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد.

وی سر فصل های اصلی دکتر باقری در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی نظیر انسان شناسی اسلامی، سنگ بنای یک نظریّه تربیتی به عنوان مبنای نظریه تعلیم و تربیت اسلامی، توجّه به فرق رفتار با عمل(توجه به مبانی عمل)علّت شروع کردن از انسان در مبانی تربیتی ایشان و فرق آن با اومانیسم، تعریف تربیت با توجه به عاملیّت انسان، سه عنصر ربوبی شدن انسان(شناخت، انتخاب و عمل)، چیستی تربیت اسلامی و نسبت میان تعلیم و تربیت، مبانی، اصول و روش های تربیت اسلامی، مراحل تربیت اسلامی، ثمرات و تطبیقات این نظریّه در مسائل تربیتی معاصر و جایگاه کودکان در نظریّه تربیت اسلامی را به صورت گزارشی ارائه کرد و سپس اعضاء حلقه فقه تربیت به بررسی و نقد محورهای نظریه دکتر باقری پرداختند.

از دیگر محورهای گفتگو شده در این جلسه، جایگاه عاملیت انسان در منظومه تعلیم و تربیت و تفاوت آن با فطرت محوری  بود.

بعد از طرح مباحث تعلیم و تربیت اسلامی، به تبیین هویت علم دینی در منظومه فکری دکتر باقری در کتابی به همین عنوان پرداخته شد. در این کتاب، نویسنده ابتدا دو دیدگاه اثبات گرا (positivistic)و مابعد اثبات گرا (post-positivistic) را در رابطه با هویت علم بررسی می کند. سپس درباره دین و معرفت دینی بحث می کند و سه رویکرد دایرهالمعارفی، هرمنوتیکی و قبض و بسط را ارزیابی کرده و در نهایت از رویکرد چهارمی به نام گزیده گویی حمایت می کند. سرانجام در بخش آخر، معناداری یا بی معنایی علم دینی و دیدگاه هایی را که در این زمینه وجود دارد، بررسی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید