آخرین خبرها

سلسله نشست های عرصه های نوین فقاهت با تاکید بر «فقه کودک» برگزار می شود

به گزارش شبکه معالم، سلسله نشست های عرصه های نوین فقاهت با تاکید بر «فقه کودک» از سوی مرکز تخصصی طوبی و با همکاری مرکز تخصصی آخوندخراسانی، مرکز فقهی ائمه اطهار، دفتر خواهران حوزه علمیه خراسان، مدرسه علمیه عالی نواب، پردیس خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی و جامعهالمصطفی العالمیه برگزار می شود.

افتتاحیه

اهمیت و صورت بندی مسئله کودکی در فقه معاصر امامیه

حجت الاسلام و المسلمین الهی خراسانی (رئیس میز تخصصی توانمندی سازی علوم انسانی دفتر تبلیغات اسلامی)

تاملاتی در باره مسئله‌شناسی فقهی حقوقی کودکان

دکتر غلامرضا پیوندی ( استادیار و مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی )

چهارشنبه: ۸ آذر ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۳۰

 

نشست نخست

حدود مداخلات والدین از منظر مصلحت، آزادی فردی و حریم خصوصی کودک

رشد معاملی، کیفری و نکاحی کودک

محمد مهدی مقدادی (دانشیار دانشگاه مفید)

پنجشنبه ۹ آذر  ۷:۳۰ تا ۱۱:۳۰ و ۱۴:۳۰تا۱۶:۳۰

نشست دوم

مسئولیت های کیفری کودک در فقه

 مسئولیت حاکمیت درباره کودکان در معرض خطر

دکتر غلامرضا پیوندی (دانشیارپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

پنجشنبه ۱۶ آذر ۷:۳۰ تا ۱۱:۳۰ و ۱۴:۳۰تا۱۶:۳۰

مکان : خیابان آیت الله خزعلی (ره)، جنب خیابان آیت الله طبسی (ره)، دفتر تبلبغات اسلامی، طبقهدوم، اتاق جلسات

کسب اطلاعات بیشتر : ۳۲۲۳۳۳۵۰-۰۵۱  شماره داخلی ۸۵۴۲

دیدگاهتان را بنویسید