آخرین خبرها

زمان و منابع آزمون کتبی و مصاحبه علمی رشته تخصصی سطح چهار فقه خانواده اعلام شد

به گزارش شبکه معالم، زمان و منابع آزمون کتبی مصاحبه علمی رشته تخصصی سطح چهار فقه خانواده از سوی مرکز تخصصی طوبی اعلام شد.

زمان آزمون کتبی فقه خانواده: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ و زمان مصاحبه علمی: ۱۵ دی خواهد بود.

ضمنا متقاضیان استفاده از کلاسهای جمع بندی کفایه وجواهر الکلام و…. هرچه سریعتر به آیدی @touba_maktab3 در پیامرسان ایتا اطلاع دهند. این کارگاه در صورت رسیدن متقاضیان به حد نصاب برگزار می گردد.

مزایای دوره:
 تدریس و هدایت علمی توسط اساتید برجسته حوزه و دانشگاه
 دارای رویکرد پژوهش محور مرکز و کسب مهارتهای پژوهش و نگارش علمی
 بهرمندی همزمان از کتابخانه تخصصی شیخ طوسی)۴۰۰۰۰جلدی( و کتابخانه تخصصی و مرکز
دیجیتالی شیخ بهایی)۵۰۰۰۰ )جلدی.

برخی از اساتید و مشاوران دوره:
– آیت اهلل احمد مبلغی
– آیت اهلل ابوالقاس م علیدوست
– آیت اهلل سید منذر حکیم
– آیت اهلل محمد مروارید
– آیت اهلل دکتر جواد حبیبی تبار
– بانوی مجتهده سرکار خانم صفاتی
– استاد معظم حاج شیخ علی رحمانی
– استاد معظم حاج شیخ مجتبی الهی خراسانی
– استاد معظم حاج شیخ مرتضی اسکندری
– استاد معظم حاج شیخ محمد حسن ربانی بیرجندی
– استاد معظم حاج شیخ سید محسن حسینی فقیه
– حجت االسالم دکترسید حسن وحدتی شبیری
– حجت االسالم دکترمحمدرضا زیبایی نژاد
– حجت االسالم دکتر مصطفی رفسنجانی
– حجت االسالم دکتر محمد رضا ساالری فر
– حجت االسالم دکتر سید محمود مرویان حسینی
– دکتر حسام الدین قپانچی

دیدگاهتان را بنویسید