آخرین خبرها

رونمایی از بسته های جامع و برنامه پنج ساله راهبردی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

شبکه معالم ـ بسته های جامع و برنامه پنج ساله راهبردی توسط رییس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، بسته های جامع و برنامه پنج ساله راهبردی در دوازدهمین نشست پایان سال اداره کل آموزش که با حضور عناصر فعال در فضای آموزش نظیر هسته های فکری، طراحی، آموزشی، اعضای هیئت علمی، کارشناسی و اجرایی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی مسعودی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی رونمایی شد.

حجت السلام والمسلمین مسعودی در این مراسم «تدوین بسته های جامع و برنامه پنج ساله راهبردی در اداره کل آموزش» را نهضتی راهبردی و مأموریت گرا در سطح سازمان ارزیابی کرد و بیان داشت: تدوین این بسته ها نشان از رهبری و مدیریتی متعالی در سطح سازمان داشت؛ یعنی از سویی به اهداف اصلی و از سویی به توانمندی مجموعه برای تحقق آن اهداف توجه کرد و در نهایت هم آن چه به عنوان نتیجه رقم خود در مسیر تحقق اهداف بود و توانست رضایت مخاطبان را فراهم سازد.

در بخش دیگری از این مراسم از حجج اسلام و المسلمین علی رحمانی، عضو هیئت علمی اداره کل آموزش، سیدمهدی روحبخش، مدیر کانون دانش آموختگان اداره کل آموزش و آقایان سید مهدی علمی حسینی و علیرضا صابری، از اعضای هیئت علمی اداره کل آموزش، محمد حجت نویدفر، رییس اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی اداره کل آموزش و محمدجواد استادی، سرپرست گروه ادب و هنر اسلامی مرکز آموزشی شیخ بهایی به جهت همکاری در تدوین بسته های جامع و برنامه پنج ساله راهبردی از سوی ریاست دفتر تبلیغات اسلامی تقدیر به عمل آمد.

بسته های جامع و برنامه پنج ساله راهبردی در ۱۲ جلد و پیرامون موضوعات چهار قطب «فکری، فرهنگی نظامی سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران»، «تعمیق ایمان دینی و مبارزه با جریان ها و فرق انحرافی»، «بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی» و «اخلاق، خانواده و سیک زندگی» تدوین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید