آخرین خبرها
حلقه ادبیات داستانی
داستان «کاج»

داستان «کاج» در حلقه ادبیات داستانی خواهران نقد شد

شبکه معالم ـ جلسه نقد داستان « کاج » در حلقه ادبیات داستانی خواهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، جلسه نقد داستان «کاج» اثر خانم حبیبه جعفری، عضو حلقه ادبیات داستانی خواهران با حضور مظفرمقدم، داستان نویس مشهدی برگزار شد.

در این داستان نویسنده زندگی دختری مهاجری را ترسیم کرده که به آموزش قرآن به کودکان افغانی مشغول است. او در این مسیر با مشکلات خاصی مواجه می شود اما همچنان به کار خود ادامه می دهد.

اعضای حلقه نیز در تشریح این داستان گفتند: نویسنده در پاراگراف اول توانسته نمایی کلی از داستان ارائه دهد و پای شخصیت های اصلی را به داستان باز کند. داستان با این که به مسائل شخصیت اصلی پرداخته اما در کلیت خود از شخصیت اصلی فراتر رفته و گویا تمامی آدمهای حاضر در داستان دارای مساله واحدی هستند و آن دشواری زیستن در خارج از وطن است.

«کاج» در این داستان تبدیل به استعاره ای از مقاومتی بی حاصل شده است. تنومند شدن درخت کاج منجر به محرومیت سایر گیاهان از نور خورشید شده و رشد ریشه ایش به خانه خسارت وارد کرده است.

اعضای حلقه همچنین اشاره کردند: آشفتگی ذهن راوی، توجیهی برای آشفتگی موجود در روایت نیست زیرا این به هم ریختگی موجب دست اندازهای بسیاری در خوانش و درک مطلب شده است. با وجود این که در داستان با پرگویی راوی مواجهیم اما برخی شخصیت ها مبهم مانده اند. ذهنیت زنانه راوی در داستان بروز نیافته است.

در ادامه این جلسه آقای مظفر مقدم با بیان این که داستان، هنر چیزهای نگفته است، گفت: عنصر ایهام و تعلیق، تابع همین نگفتن هاست. این داستان شروع خوبی دارد اما در ادامه با تک گویی های مطول و زائد مواجهیم. نباید شیفته سوژه ی خود بشویم. این ما را دچار پرگویی خواهد کرد.

وی افزود: شخصیت ها و حوادث داستان دچار ابهام اند و علی رغم پرگویی راوی، داستان از پرداخت کافی برخودار نیست. نویسنده نتوانسته از عهده خلق زیست جهان شخصیت داستان به خوبی برآید. در داستان دارای لهجه، باید کلمات بر اساس محور هم نشینی معنای خود را در متن بیابند.

دیدگاهتان را بنویسید