آخرین خبرها

جامعه نیازمند اعتماد عمومی در عرصه اخلاق و تربیت است

به گزارش شبکه معالم، دکتر علیرضاصابری، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی و عضو مجمع فقه تعلیم و تربیت در دیدار با اعضای این مجمع با بیان این که باید اعتماد عمومی در زمینه اخلاق و تربیت شکل بگیرد و از سوی دیگر نیز اعتماد عمومی که در حوزه نسبت به اخلاق و تربیت وجود دارد رشد و توسعه یابد.

وی ادامه داد: باید تلاش کرد تا این اعتماد از مجموعه حوزه سلب نشود زیراکه یکی از رسالت های اساسی حوزه همین عرصه اخلاق و تربیت است و مقام معظم رهبری نیز در رسالت روحانیت به این موضوع تاکید دارند؛ بنابراین به رشته اخلاق و تربیت اعتماد عمومی وجود دارد و این رشته نیازمند حمایت جدی است.

دکتر صابری حمایت از پایان نامه های اخلاق و تربیت و طرح ها و اقدامات قابل اجرای در فضای عملی را لازم و ضروری دانست و با بیان این که این حمایت زمینه ساز آن است تا ثمرات آن در جامعه دیده شود، عنوان کرد: باید در فضای عملی اقدام جدی صورت بگیرد تا جامعه و حوزه ثمرات آن دیده شود.

دیدگاهتان را بنویسید