آخرین خبرها

ثبت نام دوره های آموزشی کاربردی برادران و خواهران آغاز شد

جهت ثبت نام کلیک کنید

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، دورهای آموزشی کاربـردی وعـظ و خـطابه (بـرادران)، تربیت مشاوره دینی (برادران و خواهران)، مديريت فرهنگـي (بـرادران)، مدیریت آموزش مکاتب علمیه(خواهران)، مـربـی معـارف اسـلامی گرایـش تربیت مـربـی کودک و نوجـوان(بــرادران و خــواهــران)، نویسـندگی خلاق (برادران و خواهران) و تربیت مربـی سواد رسـانه ای (برادران و خواهران) از سوی مرکز شیخ بهایی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ترم مهرماه۹۵ برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش، اشتغال به سطح ۲ حوزه یا کارشناسی و بالاتر شرط اصلی پذیرش در این دوره است و علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام در این دوره ها به صورت اینترنتی با مراجعه به آدرس maalem.ir  و یا به صورت حضوری به نشانی چهارراه خسروی، خیابان شهید رجایی دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طبقه اول (۳۲۲۳۳۸۰۲ – ۰۵۱) در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۹ شهریور ماه مراجعه نمایند.

در این اطلاعیه آمده است، ثبت نام کنندگان می بایست جهت تکمیل مدارک در تاریخ ۳۱شهریور ۱۳۹۵ به مرکز شیخ بهایی مراجعه کنند؛ شروع كلاس‌ های آموزشی ۳مهر‌ماه ۱۳۹۵ خواهد بود. کلاس ها ساعت ۱۴:۳۰ روز های زوج هر هفته برگزار می شود.

بهـره‌منـدی از اسـاتید توانـمند حــوزه و دانشــگاه و فضــای آموزشــی مجهــز،  پرورش مهـارت‌هـای کاربـردی و ارائــه افــق‌هـای علمــی نویــن و مــورد نیــاز،  بهره‌منــدی از کتابخـــانه تخصصــی، بانــک‌ چندرسانه‌ای و مشاوره‌های علمـی،  عضـویت تمامـی دانـش‌آموختـگان موفـق، در حلقه‌هـای تربیت محقـق و مبلـغ، اعــــــطای جــــوایــز تحصیلــــی مناســـب بـه ممتـــــازان تحصیلـــــی، ارائـه گواهینـامــه پایانـــی و معرفـــی بـه مراکـز علمـــی و فرهنگـــی مرتبـط و فراهــــم بــودن مهد کودک جهـت نگهـداری فــرزندان خواهـــران دانـــش پـــژوه از مزیت های این دوره های آموزشی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید