آخرین خبرها

تولید سه هزار و ۴۲۳ صفحه متن آموزشی ـ پژوهشی و اخذ مجوز انتشار ۳ مجله علمی توسط اداره پژوهش مرکز تخصصی آخوند خراسانی در سال ۱۴۰۰

دکتر بلال شاکری، رییس اداره پژوهش مرکز تخصصی آخوند خراسانی در گفتگو با معالم گفت: این اداره در سال ۱۴۰۰، چهل و یک عنوان برنامه را در قالب های مختلف به صورت مستقل و مشارکتی اجرا کرده است.

وی افزود: برگزاری ۱۲ کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مختف، برگزاری و مشارکت در اجرای ۱۵ کارگاه آموزشی و پژوهشی، برگزاری و مشارکت در اجرای ۲۷ نشست علمی، تدوین و آمده سازی بیست جلسه دوره توانمندسازی اساتید فقه (در غالب حدود ۷ ساعت فیلم)، تولید محتوا و انتشار کتاب و درسنامه، برگزاری حلقه های علمی و حمایت از رقابت علمی نخبگانی حوزه و برگزاری حلقه های علمی تفکر و دانش با رویکرد جدید (مقارن، مضاف، بین رشته ای و …)، بخشی از این فعالیت هاست.

شاکری بیان داشت: این اداره در ضمن نشست ها و کارگاه ها و حلقه های برگزار شده موفق به آموزش قریب به ۱۱۵۰۰ نفر ساعت آموزش شده است. همچنین خروجی بخشی از فعالیت های آموزشی و دیگر فعالیت های پژوهشی این اداره، تولید ۳۴۲۳ صفحه متن آموزشی و پژوهشی در حوزه های مختلف بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات اداره پژوهش مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره در سال ۱۴۰۰ اخذ مجوز سه مجله علمی به سه زبان فارسی (روش شناسی علوم اسلامی)، عربی (روش شناسی علوم اسلامی (مناهج)) و انگلیسی (نشریه بین المللی مطالعات تبیین مفاهیم و نقد ترجمه علوم و معارف اسلامی) بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید