خانه - اخبار - فراخوان جمع آوری مقالات و آثار علمی – پژوهشی و ترویجی دانش‌پژوهان مرکز تخصصی آخوند خراسانی

فراخوان جمع آوری مقالات و آثار علمی – پژوهشی و ترویجی دانش‌پژوهان مرکز تخصصی آخوند خراسانی

به گزارش شبکه معالم، ادارۀ امور آموزشی و تهذیب در نظر دارد از مقالات و آثار علمی – پژوهشی و ترویجی دانش‌پژوهان مرکز تخصصی آخوند خراسانی تقدیر می نمایید.

دانش‌پژوهان مرکز تخصصی آخوند خراسانی بایستی مستندات خود را بر اساس شاخص‌‌‌های تعیین شدۀ زیر تا ۲۰ بهمن ماه به حجت‌الاسلام سید ابراهیم کاتبی، کارشناس امور امتحانات تحویل نمایید.

شاخص‌‌ها عبارتند از:

مقالات علمی پژوهشی با ارایه‌ گواهی پذیرش (Accept‌) مقاله یا اثر چاپ شده در سال ۹۸ و ۹۹

مقالات علمی ترویجی با ارایه گواهی پذیرش (Accept‌) مقاله یا اثر چاپ شده در سال ۹۸ و ۹۹

مقالات ارایه شده  یا پذیرش شده در همایش‌‌ها و کنفرانس‌‌های داخلی و بین‌‌المللی

مقالات علمی تخصصی چاپ شده در سال ۹۸ و ۹۹ با ارایه گواهی معتبر

مقالات منتشر شده در مجله الکترونیکی جستار در سال ۹۸ و ۹۹ با ارایه گواهی پذیرش (Accept‌)

دفاع پایان نامه در موعد مقرر با کسب نمره بالای ۱۸ در سال ۹۸ و ۹۹

یادداشت‌ها و مقالات  علمی بارگذاری شده در سایت اجتهاد

ارایۀ سخنرانی علمی در همایش‌ها و کنفرانس‌‌های داخلی و بین‌المللی

ارایۀ  بحث در کرسی‌های علمی تخصصی / ترویجی

دیدگاهتان را بنویسید