آخرین خبرها

تقدیر از آثار و مقالات علمی – پژوهشی و ترویجی دانش‌پژوهان مرکز تخصصی آخوند خراسانی

به گزارش شبکه معالم، ادارۀ امور آموزشی و تهذیب از آثار و مقالات علمی – پژوهشی و ترویجی دانش‌پژوهان مرکز تخصصی آخوند خراسانی تقدیر کرد.

بنابراین گزارش، از حجت الاسلام حسین رفیعی به جهت تألیف دو مقاله علمی پژوهشی با عناوین «ارزیابی انتقادی استدلال انتفاء بر حسن و قبح عقلی» و «ارزیابی انتقادی استدلال معرفتی و استدلال تعاکس بر حسن و قبح عقلی» و همچنین ارائه مقاله «آیا انحصارگرا ملزم به ارزیابی باورهای معارض است» در کنفران بین المللی فلسفه دین مشهد و همچنین تألیف مقاله «ماده و صورت، اجزاء و جوهری یا جهات تحلیلی جسم» و کسب رتبه «شایسته تقدیر»، تقدیر به عمل آمد.

همچنین از حجت الاسلام مهدی عصمتی به جهت انتشار مقاله علمی تخصصی «تکفیر در فقه و مذاهب اسلامی» و ارائه مقاله «بررسی فقهی و حقوقی استیفاء نفقه معوقه زوجه» در کنفرانس بین المللی رویکردهای علمی پژوهشی در علوم اسلامی و همچنین تألیف مقاله «بررسی فقهی حقوق مبانی تغییر جنسیت بر اساس وضعیت شخص» و کسب رتبه «شایسته تقدیر»، تقدیر به عمل آمد.

از آقایان مرتضی میری و علی حاجی شمسایی به جهت ارائه مقاله «بررسی روانی فراز قرآنی از منظر فریقین» در همایش علمی پژوهشی «قرآن کریم، جامعیت و جهانی بودن» تقدیر صورت گرفت.

بنابراین گزارش از آقایان حسن احمدی، مهدی حسن پور، علی بیژن نژاد و ابوالفضل رحمانی به جهت ارسال مقاله به فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان و کسب رتبه شایسته تحسین تقدیر شد.

همچنین از آقای محمد محسن کمالی به جهت انتشار مقاله علمی پژوهشی «بررسی و نقد براهین فیلسوفان اسلامی بر ابطال مذاهب ذره گرایی» در فصل نامه علمی معرفت فلسفی تقدیر به عمل آمد.

از حجج اسلام توکلی و طاهریان به جهت ارائه پایان نامه به ترتیب با عناوین «بررسی لغزش های ترجمه های منتخب فارسی در آیات الاحکام عبادی» و «نقد و بررسی مستندات قرآنی سلفی وهابی در باب تکفیر با تکیه بر تفاسیر عامه» تقدیر انجام شد.

دیدگاهتان را بنویسید