آخرین خبرها
خانه - حلقه ها - ترویج سنت شیعی پاسخی مناسب در برابر جریان های تکفیری

ترویج سنت شیعی پاسخی مناسب در برابر جریان های تکفیری

شبکه معالم ـ دانشجوی ممتاز مقطع دکتری رشته ادیان و عرفان در نشست تخصصی حلقه تبلیغی زبان انگلیسی برادران اظهار داشت: برای مقابله با تفکر تکفیری گروه‌هایی که خودشان را جهادی معرفی می‌کنند، تکیه بر تعالیم قرآنی و ادبیات روایی اهل بیت علیهم‌السلام و کوشش برای استخراج الگوهای حیات معنوی، عدالت‌طلبی و مسالمت‌جویی ضروری می‌نماید. بدین طریق، سنت شیعی پاسخ و واکنشی مناسب و ضروری به استقرار و فعالیت فزاینده جریان‌های تروریست تکفیری در منطقه است.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، نشست تخصصی حلقه تبلیغی زبان انگلیسی برادران، وابسته به گروه زبان انگلیسی مرکز اموزشی شیخ بهایی در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد . رسول اکبری، دانشجوی ممتاز مقطع دکتری رشته ادیان و عرفان در دانشگاه فردوسی مشهد در این جلسه از یافته های علمی خود که در طول 6 سال درحوزه ادبیات پژوهشی دین و خشونت و صلح با رویکرد مطالعات تطبیقی بین الملل، ارائه داد.

وی سخنان خود را با عنوان موضوعات و نظریات مهم در مطالعات دین و صلح آغاز کرد و در ابتدا به نظریاتی درباره بازگشت و تجدید حیات دین (resurgence of religion) اشاره و گفت: این نظریه توسط بسیاری از افراد با تفکر سوسیالیستی و افرادی که به دین با نگاه روابط بین المللی (international relations) می نگرند، ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: این نظریه، بر این باور است که در دوره معاصر ، دین عادتا در محیط های مختلف روابط انسانی (خواه روابط میان فردی و یا روابط میان دولت ها اعم از روابط سیاسی ، اقتصادی و …) ظاهر و یا بنا بر عقیده بعضی دوباره ظاهر شده است.  بنابراین تفکر سوسیالیستی، به ویژه بعد از واقعه یازده سپتامبر، گروه های بنا به گفته ی خودشان جهادی مثل داعش بویژه در قرن بیست و یکم (هزاره سوم) به نظریه بازگشت دین در سیاست و زندگی اجتماعی کمک کرده اند.

 وی ابراز داشت: تصور کنید که دین از دید انسان ها و زندگی آنها نا پدید شده است، این دسته که از میان آنها می شود به بوما (Bouma2007 )  و توماس ( Thomas2005 و 2010 ) اشاره کرد، معتقدند که دین در حوزه زندگی اجتماعی و سیاست برگشته و بر آنها تاثیر گذاشته است. در این حوزه پژوهش های زیادی در نحوه تاثیر و نفوذ دین در خشونت، تروریس ، جنگ و صلح انجام شده است.

وی در ادامه به بیان دوسو گرایی در تفکرات مذهبی نسبت به دین پرداخت و افزود: یک سو به تفکر ویرانگرانه ی (the destructive) دین اشاره کرده و بنا به نظریه تنها ملحدینی از قبیل ریچارد داوکین Richard Dawkins ) – 2006 ) و سام هاریس (Sam Harris – 2004 ) ، بلکه حتی بنا برنظر بسیاری از سیاسیون، روان شناسان و روان شناسان اجتماعی، دین غالبا به عنوان یک نیرو و فشاری برای تعصب، دشمنی، خشونت و جنگ لحاظ می شود.

وی افزود: از طرف دیگر، دیدگاه سازنده دین (the constructive) وجود دارد که نمونه های دینی رحم، مدارا، همزیستی، اصلاح و صلح را مشخص می کند.

وی در ادامه به سهم تعدادی از فعالان دینی و غیر دینی در حوزه این دیدگاه همچون آرمسترانگ ( 2006 –Armstrong )، ساشادینا (2001 و 2009 –Sachedina) ، اسپوزیتو (2010-Esposito) و غیره اشاره کرد.

 وی سپس، رویکردهای عمده درباره ارتباط دین و صلح را مطرح وتصریح کرد: یک رویکرد رویکرد فلسفی است که به این موضوع می پردازد که ادیان، دیگران (the other) را به عنوان انسانی چون خود در نظر می گیرد. رویکرد دیگر رویکرد روانشناسی اجتماعی که به این موضوع می پردازد که ادیان، به اخلاق و رفتارهای سودمند اجتماعی تشویق می کند. رویکرد دیگر، رویکرد صلح است که به این موضوع می پردازد که به واسطه آن ادیان می توانند به عنوان فرهنگ صلح (culture of peace ) عمل کنند. و رویکرد مطالعات دینی که موضوع در آن، مذهب به عنوان تجربه مقدس پرهیزگاران می باشد.

لازم به توضیح است حلقه زبان انگلیسی برادران هر هفته با بحث و بررسی مباحث به روز و مبتنی بر برنامه پنج ساله دفتر تبلیغات به زبان انگلیسی بر گزار میگردد.

گزارش تصویری

دیدگاهتان را بنویسید