آخرین خبرها

تفاوت استارت‌آپ‌های مذهبی با سایر استارت‌آپ‌ها در «تأثیر اجتماعی» است

مرتضی تسخیری، مستندساز و استاد شتاب دهنده افق در حاشیه نخستین رویداد نوآوری در علوم و معارف اسلامی در گفت‌وگو با شبکه معالم اظهار کرد: استارت‌آپ‌های مذهبی یه طور کلی دنیای استارت‌آپ‌ها قرار است عرف و نورم فعلی سازمان‌ها و تجارت‌ها را بهم بریزند.

وی تصریح کرد: استارت آپ‌های مذهبی گروه‌ها و تیم های جوانی هستند که رفتارهای فعلی سازمان‌ها، تجارت‌های فعلی که در حوزه مذهب در حال فعالیت هستند کارا نمی دانند و می خواند دین به شیوه و هدف بزرگتری گسترش دهند، تعمیق دهند و عرضه کنند.

استاد شتاب دهنده افق افزود: بنابراین نه تنها لازم است در یک دنیای رقابت قرار بگیریم با وهابیت، مسیحیت و همه تفکراتی که جایگزین دین اسلام در جوامع اسلامی بشری نه تنها اجتماع ایران شده است، را گسترش دهیم الزاما باید نورم فعالیت های فعلی را بشکنیم و نشان دهیم که پاسخگو نیستند.

تسخیری با بیان اینکه اگر نتوانیم این جهش را ادامه دهیم، در دنیای تفکرات خواهیم باخت، عنوان کرد: جدی‌ترین تفاوت استارت‌آپ‌های مذهبی و استارت اپ‌هایی که این صفت را با خود حمل نمی کنند «تأثیر اجتماعی» است، وقتی نگاه می کنم استارت‌آپ‌ مذهبی است می توانم آن را به این شکل تصور کنم؛ استارت‌آپی که بتواند جامعه فقرا را تغییر دهد می گویم یک استارت‌آپ‌ مذهبی است، استارت‌آپی که بتواند برد قوی‌تری به یک تفکر دهد استارت‌آپ‌ مذهبی است، استارت‌آپی که بتواند یک مفهوم دینی را در زندگی اجتماعی انسان‌ها تبیین کند استارت‌آپ‌ مذهبی است.

وی تصریح کرد: استارت‌آپ های‌ مذهبی رایج در دنیا استارت‌آپی است که تیم انجام دهنده آن مذهبی است در واقع صاحب نفع اقتصادی آن یک تیم متشکل از مذهبیون هستند و همه بلا استثنا در زمینه «تأثیر اجتماعی» با هم اشتراک دارند مهم ترین تفاوت استارت‌آپ‌ مذهبی با استارت‌آپی که صفت را با خود نمی کشد این است که «من چه تأثیری در تفکر مخاطبم و اجتماع مخاطبم می گذارم» در واقع مسأله، تفکر و ایدئولوژی برای استارت‌آپ‌ مذهبی عینی می شود.

تسخیری با بیان یانکه کسی که وارد تیم استارت‌آپی می شود کسی است که تکنولوژی را می فهمد، استارت‌آپ‌ مذهبی ساید تکنیکال‌های نوآوری در صنعت را می داند، متذکر شد: نقش محوری و شاکله محتوا درون یک تیم به فرآیند تولید محصول می انجامد حتما باید کار گروهی و تیمی باشد نه انفرادی.

وی با اشاره برگزاری رویدادهای نوآورانه خاطرنشان کرد: بعد از این رویداد باید ایده ها اکوسیستمی و جهانی‌سازی شود یعنی ملی و فراملی شود، برگزاری چنین رویدادهای مفید است اما موازی با سایر فعالین است مگر اینکه با قدم بعدی یعنی سرمایه گذاری، حهانی‌سازی آن تکمیل شود آنگاه این شروع ارزش بیشتری دارد.

تسخیری در ارزیابی کلی تیم شرکت کننده در نخستین رویداد نوآوری در علوم و معارف اسلامی گفت: بین تیم هایی که در این رویداد شرکت کرده بودند دو تا سه تیم انگیزه شکست داشتند در حالی که می توانستند ادامه دهند، زیرا در دنیای استارت‌آپ‌‌ها قرار نیست از ابتدا شروع تاپ داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید