آخرین خبرها

تغییر نگاه در اهداف علم آموزی یکی از ضرورت های حوزه علم و دانش است

به گزارش شبکه معالم، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی مسعودی در نشستی ک با حضور مدیرکل، مدیران، اعضای هیئت علمی و کارشناسان اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به تغییر و تحولات بنیادین و پرشتاب در عرصه علم و دانش و لزوم بهره گیری بهتر و عالمانه از آموزه های نوین دانشی، ضرورت شناخت و دریافت مدلی مورد وفاق در عرصه آموزش را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: متاسفانه علی رغم تلاش های بسیار در طول چهار دهه گذشته همچنان در عرصه آموزشی توفیق ارائه مدل تجمیعی از آموزش هایی بر پایه روش های سنتی و روش های جدید آموزشی را بدست نیاورده ایم و شاهد گفتمان هایی هستیم که یا روش سنتی را موثر در آموزش می دانند یا روش سنتی را منسوخ تلقی کرده و کاملا مدل های جدید آموزشی را کارآمد معرفی می کنند این در حالی است که دنیای معاصر و نیازمندی های متناسب با آن، روشی برخاسته از دو روش غالب در حوزه های آموزشی قدیم و جدید را می طلبد مدلی که هم مبتنی بر حفظ ارزش ها و روش های سنتی باشد و هم نگاه ها و روش های نوین را در خود تجمیع کرده باشد.

وی در ادامه تغییر نگاه در اهداف علم آموزی را نیز یکی از ضرورت های حوزه علم و دانش دانست و افزود: ما در حوزه آموزشی، رویکرد علم گرایی محض را دنبال می کنیم و علم بما هو علم مطلوب ماست این نگاه درونی به علم، ما را از نگاه های بیرونی به علوم محروم کرده است و البته این نقیصه در تمام مراکز آموزش علوم اسلامی وجود دارد. علومی مثل اصول، فقه، فلسفه و کلام و … به کثرت ارائه می شود ولی فلسفه این علوم  تبیین و آموخته نمی شود.

حجت الاسلام والمسلمین مسعودی با اذعان به اینکه برخی فعالیت های روزآمد و کارآمد در حوزه اقدامات آموزشی دفتر و سایر مراکز نظیر آموزش های معطوف به مباحث تطبیقی و مقارن وجود دارد، گفت: سطح غالب برنامه های آموزشی ما چنین تعریف شده است که علم محض موضوعیت داشته در حالی که نیازهای جامعه ما تناسب با فرآورده های علمی محض ما ندارد.

وی با اشاره به ضرورت پرداختن به حل مسائل و نیازهای نظام و دوری از تک ساحتی شدن آموزش گفت: باید اندیشمندان و صاحب نظران با ورود جدی در عرصه کشف نیازهای اصلی انقلاب و نظام و با بهره گیری از پژوهش محوری در آموزشها، نیازهای رو به تزاید انقلاب و نظام را پاسخی در خور دهند.

حجت الاسلام و المسلمین مسعودی بر ضرورت به روز بودن مجموعه های حوزوی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: هزاران موضوع و مساله در نظام های علمی ما و به طور خاص  در سطح مراکز آکادمیک مطرح می شود که نیاز به تهیه و تدوین پاسخ های مناسب توسط مراکزی همچون دفتر و حوزه های  علمیه دارد و  این در حالی است که تمرکز مراکز علمی پاسخگو بر این نیازها متوقف بر محمولات شده است و عبور از محمول به حوزه موضوعات، به ویژه موضوعاتی که از پیچیده گی خاصی برخوردار هستند، در دستور کار این مراکز قرار ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید