آخرین خبرها

تغییر نگاه به رویکردهای تک ساحتی و نگاه تک بعدی به علوم با ظهور نیازهای جدید در حوزه بین الملل قابل توجه است

شبکه معالم ـ مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی اظهار داشت: تک ساحتی وتک بعدی بودن نگاه به علوم دیگر معنی ندارد و نیاز به مطالعه و بررسی رشته های دیگر و لوازمی که در کنار علوم اسلامی قرار می گیرد حس می شود تا دانشمندان علوم اسلامی بتوانند به این علوم دست پیدا کنند.

دکتر ابراهیم داوودی، مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی و استادیار زبان انگلیسی دانشکده زبانهای خارجه و مطالعات بین فرهنگی دانشگاه باقر العلوم (ع) در گفتگو با شبکه معالم، گفت: با نگاهی به رشته های علمی و تخصصی در دنیا می بینیم با ظهور نیازهای جدید در دنیای امروز، رویکردها نیز تغییر کرده است؛ لذا تک ساحتی وتک بعدی بودن نگاه به این علوم دیگر معنی ندارد و نیاز به مطالعه و بررسی رشته های دیگر و لوازمی که در کنار علوم اسلامی قرار می گیرد حس می شود تا دانشمندان علوم اسلامی بتوانند به این علوم دست پیدا کنند.
وی در خصوص پیشینه فعالیت های علمی گروه زبان انگلیسی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، بیان داشت: این گروه با بیش از ۲۵ سال سابقه به تربیت مبلغان زبان دان و برگزاری مستمر دوره های آموزش زبان انگلیسی و توانمند سازی زبانی طلاب مشهد و برگزاری حلقات بحث علمی هفتگی پرداخته است.
دکتر داوودی افزود: مخاطبان گروه زبان انگلیسی، مبلغان و افراد محقق علوم اسلامی که به زبان انگلیسی مسلط هستند که بعضا سفرهای تبلیغی در خارج از کشور، اروپا، امریکا، کانادا و کشورهای افریقایی داشتند و یا مترجم زبان انگلیسی، محقق در حوزه علوم اسلامی و افراد درگیر در این حوزه ها هستند.
وی در ادامه به برنامه اخیر مشارکتی با مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه معارف رضوی که با همکاری مرکز بین الملل آستان قدس رضوی انجام شد، ۲۵ طلبه از میان ۱۰۰ طلبه زباندان انتخاب شدند تا پس از آموزش های تخصصی در ظرفیتهای مورد نیاز استان قدس رضوی استفاده شوند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم با اشاره به برگزاری نشست مطالعات میان رشته ای اسلام در اروپا با رویکرد الهیات تطبیقی در سال گذشته؛ بیان کرد: این نشست ها بمنظور آشنایی محققان در مطالعات میان رشته ای نشست هایی با حضور اساتیدی که در زمینه مطالعات میان رشته ای در جهان غرب کارکردند، برگزار شد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از برنامه های بسیار خوب میز تخصصی توانمند سازی و توسعه علوم اسلامی دفتر تبلیغات از حمایت از برنامه های این چنینی، اظهار داشت لزوم برنامه های مشابه در این حوزه مطلوب و مورد نیاز است.

دیدگاهتان را بنویسید