خانه - اخبار - تصویب محتوای آموزشی رشته های «مطالعات فرهنگی» و «فرهنگ و ارتباطات بین الملل انگلیسی» حوزه خراسان

تصویب محتوای آموزشی رشته های «مطالعات فرهنگی» و «فرهنگ و ارتباطات بین الملل انگلیسی» حوزه خراسان

به گزارش شبکه معالم، دکتر ابراهیم داودی، مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات مرکز تخصصی آخوند خراسانی از تصویب محتوای آموزشی دو گرایش مطالعات فرهنگی و فرهنگ و ارتباطات بین الملل انگلیسی در کارگروه تخصصی تبلیغ شورای عالی حوزه علمیه خراسان خبر داد.

دکتر داودی افزود در دومین جلسه بررسی گرایش های فوق در کمیسیون تبلیغ شورای عالی حوزه پس از اعمال ملاحظات و اصلاحات مد نظر اعضای شورای تخصصی تبلیغ این دو گرایش از رشته فرهنگ و ارتباطات مورد تایید قرار گرفت‌ و رشته جهت طی مراحل بعدی به کمیسیون آموزش حوزه ارجاع خواهد شد.

پاسخی بگذارید