آخرین خبرها

تصویب تغییر منبع آموزشی دوره‌های آموزشی زبان عربی در شورای علمی گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی

به گزارش شبکه معالم، در دومین جلسه شورای علمی گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی تغییر منابع آموزشی دوره های زبان عربی تصویب شد.
دکتر ابراهیم داوودی، مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این باره گفت: منبع فعلی “العربیه للناشئین” تغییر و جایگزین آن سیستم آموزش زبان عربی ” العربیه بین یدیک ” خواهد شد.

وی در این جلسه به تشریح اهداف و برنامه های گروه در قسمت عربی گروه پرداخت و افزود: برنامه های گروه منطبق با برنامه های راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی هدف گذاری و این مسئله در تغییر منبع آموزشی زبان عربی لحاظ شده است.

به گفته وی منبع و نظام آموزشی جدید عربی باید چابک، کوتاه مدت، بروز، کارآمد و با هدف تربیت طلاب زبان دان با قابلیت پاسخگویی به شبهات وهابیت باشد که به دلیل فقدان این عوامل در منبع فعلی، تغییر منبع در دستور کار گروه قرار گفت.

مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام کرد: به سفارش گروه دو استاد پیوسته عربی از دو ماه پیش در حال رصد و ارائه طرح منبع جایگزین متناسب با اهداف فوق با گروه همکاری داشتند که پس از آماده شدن طرح، استاد ملوندی به دفاع از طرح منبع جایگزین پرداخت و در نهایت باتفاق، اعضای شورای علمی گروه به تغییر منبع جایگزین رای دادند. اساتید ارزیاب عربی این طرح، دکتر عباس زاده با ارائه نکته نظرات خود ابراز امیدواری کردند منبع جدید بتواند منجر به ایجاد تحول در امر آموزش زبان عربی شود و بطور کل منبع جدید را مثبت ارزیابی کردند.

دیدگاهتان را بنویسید