خانه - اخبار - تاملی بر پیوند معرفت و رسانه در قرآن کریم

تاملی بر پیوند معرفت و رسانه در قرآن کریم

به گزارش شبکه معالم به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه خراسان دکتر بهزاد حسن نژاد، رییس اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی اداره کل آموزش در بیست و چهارمین نشست تخصصی محاکات که در سامانه اسکای روم برگزار شد، به تبیین واژه معرفت پرداخته و هرم رسیدن به معرفت را ترسیم کرد و ترکیب داده ها و اجزای مختلف را در دست یابی به دانش، مهم برشمرد.

وی با بیان اینکه هر یک از واژگان قرآن، داده هایی است که با کنار هم قرار گرفتن انسان را به معرفت رهنمون می سازند، این کتاب آسمانی را گنجینه‌ی معرفت لایزالی دانست و گفت: علوم دیگر نیز باید براساس معرفت یابی به قرآن رجوع کرده و به این گنج دست یابند.
پژوهشگر عرصه رسانه تصریح کرد: بحث معرفت و رسانه در قرآن از مباحث جدیدی است که با طرح آن باید مسیر تازه ای را در حوزه پژوهش رسانه باز کرد.
وی با برشمردن آیات متعددی، به اشارات قرآن از معرفت پرداخت و در ادامه بیان کرد: خداوند متعال راه ها و ابزارهایی را برای رسیدن به معارف و علم الیقین برای انسان در قرآن معرفی کرده است. دو ابزار عمده ای که در قرآن از آنها یاد شده است؛ حواس پنج گانه (سمع و بصر) و یا فواد است که از این دو به رسانه و وسیله ارتباط یاد می شود.
حسن نژاد در تبیین دو وسیله ارتباطی در وجود انسان، افزود: فواد، نگره رسانه ای است و همان باورهایی است که بر اساس آنها خداوند از انسان سوال خواهد کرد. در واقع خداوند دو سیستم شناخت برای انسان در جهت رسیدن به معرفت قرار داده است. یکی مغز که به عنوان پردازنده حسی عمل می کند و دیگری فواد که به منزله پردازنده احساسی نقش ایفا می کند.
وی با تکیه بر اهمیت «فواد» در پایان ابرازکرد: تا انسان از طریق فواد به باور نرسد، نمی تواند به بینش و خرد (معرفت) دست یابد. بر این اساس امروزه باید در مورد اینکه رسانه چه نقشی در میان دین داران در ایجاد باور ایفا می کند، تحقیق کرد.

دیدگاهتان را بنویسید