آخرین خبرها
عکس
داستان نویسی

برگزاری کارگاه آموزش داستان نویسی

شبکه معالم ـ کارگاه آموزش داستان نویسی از سوی مراکز آموزشی شیخ بهایی و طوبی(خواهران) در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، سلسله جلسات کارگاه آموزشی داستان نویسی با حضور سید هادی نوری، از استادان جوان داستان نویسی از ساعت 16 تا 18روزهای دوشنبه در مرکز آموزشی طوبی در حال برگزاری است.

در این کارگاه، خلق داستان به مثابه ی یک فرآیند مورد واکاوی و آموزش قرار خواهد گرفت.

محتوای آموزشی این کارگاه عبارتند از: تعریف داستان و تفاوت آن با سایر انواع روایت، مراحل نگارش داستان، شخصیت پردازی، درونمایه، زاویه دید و … .

این کارگاه تا انتهای سال جاری در روزهای دوشنبه و با حضور اعضای حلقه های ادبیات داستانی برادران و خواهران برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید