آخرین خبرها

برگزاری جلسه کمیته تخصصی آموزش مجازی پیرامون تدوین دستورالعمل برگزاری مجازی دوره‌های آموزشی مرکز تخصصی آخوند خراسانی

به گزارش شبکه معالم، جلسه کمیته تخصصی آموزش مجازی پیرامون تدوین دستورالعمل برگزاری مجازی دوره­ های (رسمی و غیر رسمی) مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی، رئیس اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی، بلال شاکری، رئیس اداره امور آموزشی مرکز، محمدجواد نعمتی، رئیس اداره امور آموزشی و تهذیب و محمدرضا فرهمند، کارشناس آموزشی و خدمات چندرسانه ای برگزار شد، پیش نویس دستورالعمل برگزاری مجازی دوره­ های (رسمی و غیر رسمی) مرکز تخصصی آخوند خراسانی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از اعمال اصلاحات لازم در این کمیته تصویب شد.

بنابراین گزارش، این دستورالعمل جهت تأئید نهایی و ابلاغ برای مدیرکل آموزش ارسال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید