آخرین خبرها
حلقه ادبیات داستانی خواهران
گردنبند اثر گی دوموپوسان

برگزاری جلسه تحلیل داستان «گردنبند» اثر گی دوموپوسان

شبکه معالم ـ دویست و بیستمین جلسه حلقه ادبیات داستانی خواهران با موضوع نقد داستان « گردنبند » برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، داستان «گردنبند» اثر گی دوموپوسان در دویست و بیستمین جلسه حلقه ادبیات داستانی خواهران با حضور آقای مظفرمقدم، استاد منتقد برگزار شد و اعضای حلقه نیز به بیان نقطه نظرات خود پیرامون این داستان پرداخته و گفتند: داستان دارای قصه است و از قواعد پی رنگ کلاسیک پیروی می کند. قهرمان و ضدقهرمان در شخصیت اصلی ظهور پیدا کرده است. در طول داستان برای شخصیت به نوعی مکاشفه نفس رخ می دهد.

گردنبد در داستان به عنوان استعاره ای از ارزش های قلابی به کار رفته است. نوعی اغراق در داستان گردنبند به چشم می خورد. ابتدای داستان بیانی مقاله وار پیدا کرده است. ضربه نهایی پایان داستان توانسته بر لایه های معنایی داستان بیافزاید.

در ادامه آقای مظفرمقدم با بیان این که داستان گردنبند بر لغزش کلک تقدیر آغاز و تأکید کرده گفت: این عنصر اصلی زیست جهان داستان است. نویسنده بر دو نگاه متفاوت به زندگی تاکید می کند. اطلاعاتی که در ابتدا درباره شخصیت ارایه می شود ما را به پذیرش کنش های او در داستان نزدیک می کند.

وی افزود: تعالی اخلاقی در داستان گردنبند با سقوط شخصیت از نردبان ترقی اجتماعی رخ داده است با این حال برخورد او در انتهای داستان دوگانه است: هم به آرامشی ناشی از پرداخت تاوان خطایش رسیده و هم هنوز به یاد موفقیتی است که در آن مهمانی کسب کرده است.

مقدم خاطرنشان کرد: داستان گردنبند به سرنوشت آدم و حوا اشاره دارد. شخصیت ها در این جا از بهشتی که از دیدن آن کور بودند به خاطر زیاده خواهی خود هبوط کرده اند. خطای ان ها باعث بینایی نسبت به شرایط خودشان می گردد.

جلسات حلقه ادبیات داستانی خواهران روز های دوشنبه در مرکز آموزشی طوبی(خواهران) برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید