آخرین خبرها

برنامۀ امتحانی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ مرکز تخصصی آخوندخراسانی اعلام شد

به گزارش شبکه معالم،  برنامۀ امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مرکز تخصصی آخوند خراسانی از سوی اداره امور آموزشی و تهذیب اعلام شد.

رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن ورودی ۹۵-۹۶

ردیف نام درس زمان امتحان
استاد ایام هفته تاریخ ساعت
۱ فقه تخصصی۶ (آیات الاحکام ) استاد نوروزی شنبه ۹۹٫۴٫۱۴ ۱۵
۲ تفسیر تخصصی ۳ استاد  نوروزی دوشنبه ۹۹٫۴٫۱۶ ۱۵
۴ اصول فقه تخصصی ۶ استاد عصمتی چهارشنبه ۹۹٫۴٫۱۸ ۱۵

 

رشته تخصصی فلسفه و کلام اسلامی- ورودی ۱۳۹۷

ردیف نام درس زمان امتحان
استاد ایام هفته تاریخ ساعت
۱ بررسی و نقد فرق و مذاهب کلامی استاد جعفر مرادی شنبه ۹۹٫۴٫۱۴ ۱۵
۲ حکمت متعالیه ۳ استاد رضایی تهرانی دوشنبه ۹۹٫۴٫۱۶ ۱۵
۳ حکمت متعالیه ۴ استاد رضایی تهرانی چهارشنبه ۹۹٫۴٫۱۸ ۱۵
۵ منطق مغالطات استاد امیر  جلیلی شنبه ۹۹٫۴٫۲۱ ۱۵

 

رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن ورودی ۹۸

ردیف نام درس زمان امتحان
استاد ایام هفته تاریخ ساعت
۱ اعراب القران ۱ استاد ربانی شنبه ۹۹٫۴٫۱۴ ۱۵
۲ ترجمه قرآن ۱ استاد  شوشتری دو شنبه ۹۹٫۴٫۱۶ ۱۵
۳ قرآن وعهدین استاد قاسمی چهارشنبه ۹۹٫۴٫۱۸ ۱۵
۴ اعراب القرآن ۲ استاد شوشتری شنبه ۹۹٫۴٫۲۱ ۱۵
۵ علوم قرآنی استاد علمی حسینی دوشنبه ۹۹٫۳٫۲۳ ۱۵
۶ ترجمه قرآن ۲ شوشتری محمد تقی سه شنبه ۹۹٫۴٫۲۴ ۱۵
۷ مفردات قرآن مرتضی شوشتری چهار شنبه ۹۹٫۴٫۲۵ ۱۵

 

رشته تخصصی فلسفه و کلام اسلامی- ورودی ۱۳۹۷

ردیف نام درس زمان امتحان
استاد ایام هفته تاریخ ساعت
۱ کنفرانس  علمی حسینی شنبه ۹۹٫۴٫۱۴ ۱۵
۲ پژوهش  وحوزه صابری یک شنبه ۹۹٫۴٫۱۵ ۱۵
۳ تاریخ  فلسفه غرب ۱ جباری دوشنبه ۹۹٫۴٫۱۶ ۱۵
۴ منطق کاربردی امیر  جلیلی چهار شنبه ۹۹٫۴٫۱۸ ۱۵
۵ تاریخ ادیان بزرگ جباری شنبه ۹۹٫۳٫۲۱ ۱۵
۶ کاربری رایانه و اینترنت محمود زاده یک شنبه ۹۹٫۴٫۲۲ ۱۵
۷ منطق تخصصی امیر  جلیلی دوشنبه ۹۹٫۴٫۲۳ ۱۵
۸ فلسفه اسلامی ۱ حسین رفیعی چهارشنبه ۹۹٫۴٫۲۵ ۱۵
۹ کلام اسلامی ۱ جعفر مرادی پنج شنبه ۹۹٫۴٫۲۶ ۱۰ صبح

 

رشته تخصصی علوم ومعارف حدیث  ورودی ۹۸

ردیف نام درس زمان امتحان
استاد ایام هفته تاریخ ساعت
۱ نهج البلاغه  ۱ سید محمد تقی شوشتری شنبه ۹۹٫۴٫۱۴ ۱۵
۲ کنفرانس علمی حسینی یک شنبه ۹۹٫۴٫۱۵ ۱۵
۳ اصول و مبانی  رجال الحدیث ربانی بیرجندی دوشنبه ۹۹٫۴٫۱۶ ۱۵
۴ مبانی و قواعد فقه الحدیث محمد الهی خراسانی چهار شنبه ۹۹٫۴٫۱۸ ۱۵
۵ آشنایی با صحیفه سجادیه مرتضی شوشتری شنبه ۹۹٫۳٫۲۱ ۱۵
۶ پژوهش و حوزه صابری یک شنبه ۹۹٫۴٫۲۲ ۱۵
۷ تاریخ حدیث اهل سنت شانه چی دوشنبه ۹۹٫۴٫۲۳ ۱۵
۸ تاریخ حدیث شیعه ربانی بیرجندی چهارشنبه ۹۹٫۴٫۲۵ ۱۵
۹ کلیات علم حدیث محمد الهی خراسانی پنج شنبه ۹۹٫۴٫۲۶ ۱۰ صبح
۱۰ نهج البلاغه  ۲ سید محمد تقی شوشتری شنبه ۹۹٫۴٫۲۸ ۱۵

 

رشته تخصصی فقه مقارن   ورودی ۹۸

ردیف نام درس زمان امتحان
استاد ایام هفته تاریخ ساعت
۱ اصول فقه مقارن  ۱ زاهدی شنبه ۹۹٫۴٫۱۴ ۱۵
۲ کارگاه پژوهش ۱ رحمانی یک شنبه ۹۹٫۴٫۱۵ ۱۵
۳ حدیث شناسی فقهی مقارن ربانی بیرجندی دوشنبه ۹۹٫۴٫۱۶ ۱۵
۴ اصول فقه مقارن ۲ زاهدی چهار شنبه ۹۹٫۴٫۱۸ ۱۵
۵ کلیات علم حقوق گرایلی شنبه ۹۹٫۳٫۲۱ ۱۵
۶ کارگاه نویسندگی حکیمی یک شنبه ۹۹٫۴٫۲۲ ۱۵
۹ مدخل فقه مقارن ربانی بیرجندی دوشنبه ۹۹٫۴٫۲۳ ۱۵

 

رشته تخصصی فقه مقارن   سطح ۴

ردیف نام درس زمان امتحان
استاد ایام هفته تاریخ ساعت
۱ فلسفه علم حقوق حبیبی تبار شنبه ۹۹٫۴٫۱۴ ۱۵
۲ نظام قضایی و اصول دادرسی حبیبی تبار دو شنبه ۹۹٫۴٫۱۶ ۱۵
۳ خارج فقه ۶ حبیبی تبار چهارشنبه ۹۹٫۴٫۱۸ ۱۵
۴ خارج فقه ۲ عبادات ربانی شنبه ۹۹٫۴٫۲۱ ۱۵
۵ خارج اصول ۴ علیدوست دوشنبه ۹۹٫۳٫۲۳ ۱۵
۶ خارج فقه ۴ الهی خراسانی سه شنبه ۹۹٫۴٫۲۴ ۱۵
۷ خارج اصول ۶ الهی خراسانی چهار شنبه ۹۹٫۴٫۲۵ ۱۵

 

لازم به ذکر است امتحانات فقه ۱و اصول ۱ استاد نوروزی و استاد شاکری بعد از اتمام امتحانات برگزار خواهد شد .دانش پژوهانی که امتحان متفرقه دارند تا ۱۴ .۴ به آموزش مرکز اطلاع دهند .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید