خانه - اخبار - بررسی فقهی حقوقی تصرّفات فاسخ عقد

بررسی فقهی حقوقی تصرّفات فاسخ عقد

به گزارش شبکه معالم، «بررسی فقهی حقوقی تصرّفات فاسخ عقد» عنوان مقاله ای است که به نگارندگی دکتر بلال شاکری رئیس اداره امور آموزشی مرکز تخصصی آخوند خراسانی، در نشریه علمی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» منتشر شده است.

وی در این مقاله بیان کرده است: تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش ‌رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف پرداخته و تمامی ادلّه ‌ای که بر مشروعیّت چنین تصرّفاتی امکان طرح داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دلالی این ادلّه، محدوده و شرایط چنین تصرّفاتی برای فاسخ بودن عقد نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی نیز خاطرنشان کرده است که نتیجه حاصل از تحلیل صورت گرفته آن است که بر اساس پذیرش دلالت هر یک از ادلّه جواز، محدوده و شرایط جریان چنین تصرّفاتی متفاوت بوده و شناسایی دائره تأثیر تصرّفات فاسخ به لحاظ فقهی و حقوقی می‌ تواند دارای اهمیّت و آثار مهمّی باشد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

پاسخی بگذارید