آخرین خبرها

انتشار فراخوان «اقتراح» از سوی شبکه اجتهاد

شبکه معالم ـ فراخوان «اقتراح» با هدف تقویت آزاداندیشی و انعکاس ایده‌ها و دیدگاه‌های دانشوران فقه و علوم وابسته منتشر شد و مهلت ارسال جمعه 21 اسفند 94 است.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، فراخوان «اقتراح» با هدف تقویت آزاداندیشی و انعکاس ایده‌ها و دیدگاه‌های دانشوران فقه و علوم وابسته به منظور نگارش یادداشت پیرامون فقه و اجتهاد، برای نشر در بزرگترین پایگاه اطلاعات و اخبار فقه شبکه اجتهاد ijtihadnet.ir منتشر شد.

یادداشت ها می بایست دارای ویژگی های «نوآوری و صراحت محتوایی، و نگارش مناسب ترویجی (ارجاعات و مستندات، ضرورتی ندارد)»، «عدم نشر یادداشت در سایر سایت‌ها، مجلات و مطبوعات داخلی یا خارجی» و«متن ارسالی شامل اصل یادداشت (حداقل 500 و حداکثر 1000 کلمه در قالب word = 2 تا 4 صفحة A4)،معرفی نویسنده (در حدود 50 کلمه)، شماره همراه و تصویر نویسنده (فایل با حجم محدود) و چکیده (حدود 50 کلمه)، چند کلیدواژة اصلی» باشد.

محورهای دارای اولویت در ذیل آمده است:

1- فلسفة فقه و اصول فقه (نوسازی اصول و روشهای اجتهاد، قلمروشناسی و طبقه‌بندی، رویکرد بین‌رشته‌ای و مقارن در فقه)

2- نقد سلفیه و وهابیت (نقد مبانی حاکم بر فقه سلفیه، معرفی و نقد آرای فقهی، رصد و نقد تحرکات اجتماعی)

3- فقه همزیستی اقوام و مذاهب (با تاکید بر نفی خشونت و جهاد علیه مسلمین، نقد تقریب‌ستیزی، احترام به اقوام و ملل)

4- فقه حقوق بشر (نفی تبعیض و ظلم جنسی و نژادی و جنسیتی، برده‌داری، آزادی عقیده و بیان، مشارکت سیاسی و …)

5- فقه شهرسازی و شهرنشینی

6- فقه رسانه، ارتباطات و هنر

تمامی یادداشت‌های مورد تأیید داوران، ویرایش و به عنوان «اقتراح» با نام و تصویر نویسنده منتشر می‌شود و مبالغ زیر به نویسنده اهدا خواهد شد:

 الف) پنج یادداشت ممتاز و برتر: مبلغ پنج میلیون ریال،

 ب) تمامی یادداشت‌های درجة یک، مبلغ دو میلیون ریال،

 ج) تمامی یادداشت‌های درجة دو، مبلغ هفتصد هزار ریال.

نویسندگان می بایست آثار خود را به مدیر گروه محاضرات در تلرگام به آیدی sheikhtoosi@ ارسال نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید