آخرین خبرها

انتخاب آقای بلال شاکری به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی

شبکه معالم ـ جناب آقای بلال شاکری، در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی این دانشگاه معرفی شد.

به گزارش شبکه معالم، مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری و دکتر رئیسیان رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی و روسای گروه های آموزشی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.

در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای بلال شاکری رئیس اداره امور آموزشی مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره و دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده برگزیده شد.

دیدگاهتان را بنویسید