آخرین خبرها
خانه - اخبار - اعلام پذیرفته شدگان نهایی مدرسه تخصصی حدیث + برنامه های آموزشی

اعلام پذیرفته شدگان نهایی مدرسه تخصصی حدیث + برنامه های آموزشی

شبکه معالم ـ پذیرفته شدگان نهایی مدرسه تخصصی حدیث از سوی مرکز تخصصی آخوند خراسانی معرفی شدند.

به گزارش شبکه معالم، اسامی پذیرفته شدگان نهایی مدرسه تخصصی حدیث از سوی گروه آموزشی علوم و معارف قرآن و حدیث مرکز تخصصی آخوندخراسانی اعلام شد. این افراد می بایستی جهت انجام ثبت نام قطعی به سامانه پذیرش به نشانی paziresh.dte.ir  مراجعه نمایند.

همچنین برنامه آموزشی این مدرسه جهت علاقه مندان بر اساس زمانبندی مشخص شده در ذیل آمده است:

چهارشنبه  ۲۹خرداد ۱۵:۳۰ ۱۶ ۱۶ ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ – ۱۸ ۱۸ ۱۹:۳۰
 

 

نوبت عصر

 

 

۱- قرائت قرآن

۲- سخنرانی افتتاحیه توسط دبیر علمی مدرسه:

استاد محمد الهی

نشست علمی ۱

(چالش های نظریه سنت از نگاه فریقین)

با ارائه:

استاد مجتبی الهی

 

 

 

استراحت و پذیرایی

نشست علمی ۲

(چالش های نظریه سنت از نگاه فریقین)

با ارائه:

استاد مجتبی الهی

 

پنج شنبه ۳۰ خرداد ۸:۳۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴
 

 

 

نوبت صبح

نشست علمی ۱

(سنت پژوهی شیعی)

با ارائه:

استاد حیدر حب الله

 

 

استراحت و پذیرایی

نشست علمی ۲

(سنت پژوهی شیعی)

با ارائه:

استاد حیدر حب الله

 

اقامه نماز

پذیرایی نهار

استراحت

پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۴ – ۱۵ ۱۵ – ۱۶:۳۰ ۱۶:۳۰ – ۱۷ ۱۷ – ۱۹
 

 

 

نوبت عصر

 

 

گعده علمی با حضور اساتید مدعو

(اختیاری)

 

نشست علمی

(چالش های تاریخی تدوین سنت نبوی)

با ارائه:

دکتر احمد پاکتچی

 

 

 

استراحت و پذیرایی

اختتامیه مدرسه :

میزگرد تخصصی

با حضور:

دکتر احمد پاکتچی

استاد حیدر حب الله

استاد مجتبی الهی

موضوع :

(از سنت واقعیه تا سنت محکیه)

 

کد ملی پذیرفته شدگان در نخستین مدرسه تخصصی حدیث:

ردیف کد ملی
۱ ۹۲۱۹۳۴۷۶۹
۲ ۹۴۳۵۸۰۳۷۴
۳ ۹۴۶۶۲۸۷۷۷
۴ ۳۸۱۱۱۷۱۱۱
۵ ۱۰۵۰۶۶۳۹۰۱
۶ ۹۲۲۹۲۲۲۸۴
۷ ۹۲۲۲۸۹۴۵۱
۸ ۹۲۰۸۶۳۱۲۴
۹ ۹۴۶۹۰۲۷۷۱
۱۰ ۹۲۲۹۱۱۶۴۹
۱۱ ۹۲۱۶۵۵۴۱۱
۱۲ ۹۰۱۲۵۱۷۱۲
۱۳ ۹۴۶۱۸۳۳۶۸
۱۴ ۹۴۶۸۹۱۳۸۹
۱۵ ۹۲۱۳۰۳۹۰۴
۱۶ ۹۴۶۶۶۸۸۶۸
۱۷ ۷۰۳۷۵۲۵۳۷
۱۸ ۴۵۹۱۲۹۱۰۶۵
۱۹ ۹۳۴۵۷۵۷۴۶
۲۰ ۹۲۲۹۵۷۰۴۵
۲۱ ۹۴۴۳۲۹۵۷۸
۲۲ ۵۶۲۹۹۶۴۴۴۵
۲۳ ۷۴۰۰۶۳۴۷۲
۲۴ ۸۵۹۶۷۴۷۳۸
۲۵ ۹۴۶۶۴۹۳۷۵
۲۶ ۶۳۵۹۸۷۳۳۸۹
۲۷ ۹۲۳۸۰۶۶۹۵
۲۸ ۹۲۱۶۳۵۹۶۶
۲۹ ۹۳۷۰۷۶۴۲۲
۳۰ ۹۴۱۳۵۷۲۵۲
۳۱ ۶۲۴۶۷۰۵۰
۳۲ ۶۰۳۴۴۳۷۷
۳۳ ۹۴۱۵۶۳۷۲۳
۳۴ ۷۹۴۹۵۶۸۴۱
۳۵ ۹۲۳۱۵۶۶۳۱
۳۶ ۹۰۰۲۰۸۳۰۹
۳۷ ۴۱۷۳۷۵۱

دیدگاهتان را بنویسید