آخرین خبرها

اعضای هیئت علمی گروه فقه و مبانی اجتهاد

مدیر گروه:
حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی
اعضای گروه:
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ربانی بیرجندی
حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی

دیدگاهتان را بنویسید