آخرین خبرها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مترجمی شفاهی انگلیسی اعلام شد

به گزارش شبکه معالم،اسامی پذیرفته شدگان آزمون مترجمی شفاهی انگلیسی از سوی گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی اعلام شد.

 

ردیف نام خانوادگی شماره ملی
۱ علوی مقدم ۵۷۴۹۸۹۶۴۲۰
۲ نوروزی ۳۷۰۷۸۷۴۳۹۰
۳ هاشمی زهان ۹۲۲۸۸۲۴۳۶۰
۴ قربانی ۹۲۳۷۱۳۴۰۹۰
۵ فلاح ۴۴۳۳۶۷۵۸۰۶
۶ اسد پور ۹۲۰۲۶۸۴۶۳۰
۷ بندار ۹۴۵۰۷۰۰۸۱۰
۸ آقامحمدی ۹۲۳۴۴۱۰۲۶۰
۹ نادری ۷۲۰۰۶۰۵۲۴۰
۱۰ صارمی ۹۲۰۹۶۰۴۶۴۰
۱۱ چاکر بیرجندی ۶۹۰۶۰۲۰۷۳۰
۱۲ رجائی پور ۹۴۵۲۷۵۸۴۶۰
۱۳ موسویان مقدم ۹۲۲۵۸۰۰۱۴۰
۱۴ غدیرزاده ۰۹۲۰۳۳۸۵۴۲
۱۵ یاراحمدی

۰۹۴۴۶۴۸۵۲۵

جهت ثبت نام قطعی در دوره اینجا را کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید