آخرین خبرها
خانه - اخبار - اسامی پذیرفته شدگان آزمون رشته های تخصصی سطح سه اعلام شد
پذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان

اسامی پذیرفته شدگان آزمون رشته های تخصصی سطح سه اعلام شد

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، مرکز تخصصی آخوند خراسانی در اطلاعیه ای اسامی پذیرفته شدگان در آزمون رشته های تخصصی تفسیر و علوم قرآن، علوم و معارف حدیث و فقه مقارن را جهت انجام مصاحبه علمی اعلام کرد.

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

کدملی

ملاحظات

۱

مهدی

دلاوری محمدیه

۸۹۰۰۸۶۷۸۸

دعوت به مصاحبه

۲

علی

سالاری کرقند

۸۸۰۰۳۳۷۱۱

دعوت به مصاحبه

۳

مصطفی

محمدی مکی

۸۹۰۰۴۷۴۵۶

دعوت به مصاحبه

۴

امیر

ماهرخ

۷۲۰۲۷۵۹۶۲

دعوت به مصاحبه

۵

محمدرضا

مرادی

۸۸۰۱۸۵۲۱۱

دعوت به مصاحبه

۶

مجید

مژدکانلو

۹۲۰۰۵۴۳۸۲

دعوت به مصاحبه

۷

رسول

سلیمانی

۴۹۸۹۷۹۲۱۵۷

دعوت به مصاحبه

۸

احمد

اکبریان شهری

۹۲۱۰۰۰۷۷۴

دعوت به مصاحبه

۹

مرتضی

زینلی

۱۰۵۰۰۸۹۷۷۴

دعوت به مصاحبه

۱۰

علیرضا

ذاکر

۹۴۵۹۲۷۸۹۴

دعوت به مصاحبه

۱۱

مرتضی

تبنا

۷۲۰۰۴۶۵۹۹

دعوت به مصاحبه

۱۲

امیر

ادهمی

۹۴۷۱۰۸۴۷۵

دعوت به مصاحبه

۱۳

محمدحسین

اصغری کرقند

۸۸۹۹۴۴۲۹۶

دعوت به مصاحبه

۱۴

حجت الله

گنابادی

۷۰۲۹۸۱۷۱۰

دعوت به مصاحبه

۱۵

سید جواد

امین یزدی

۹۴۵۷۰۴۳۳۱

دعوت به مصاحبه

۱۶

محمد

مکاری زاده

۹۲۱۲۳۴۷۰۸

دعوت به مصاحبه

۱۷

مهدی

فردوسی مقدم

۹۲۱۹۳۴۷۶۹

دعوت به مصاحبه

۱۸

مهدی

سپهی

۶۹۰۱۱۲۱۳۰

دعوت به مصاحبه

۱۹

بقاءالله

ثرائی وردنجانی

۴۶۲۰۹۸۴۳۲۹

دعوت به مصاحبه

۲۰

علی

حاجی شمسایی

۷۸۰۴۰۹۰۵۱

دعوت به مصاحبه

۲۱

محمد جواد

حائری المولد

۹۳۷۹۱۷۴۴۳

دعوت به مصاحبه

۲۲

مرتضی

داوری زاده

۵۲۲۰۱۰۹۵۱۰

دعوت به مصاحبه

۲۳

علی اکبر

محمدیان

۶۹۰۱۸۲۳۰۹

دعوت به مصاحبه

۲۴

محسن

محمدیان خراسانی

۹۲۱۳۰۷۳۴۹

دعوت به مصاحبه

۲۵

مرتضی

میری همت آبادی

۶۵۱۹۹۲۸۸۴۴

دعوت به مصاحبه

۲۶

جواد

شریفی

۹۲۲۸۵۰۳۶۴

دعوت به مصاحبه