خانه - اخبار - اسامی پذیرفته شدگان آزمون رشته های تخصصی سطح سه اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان آزمون رشته های تخصصی سطح سه اعلام شد

شبکه معالم ـ اسامی پذیرفته شدگان آزمون رشته های تخصصی سطح سه مرکز تخصصی آخوند خراسانی جهت انجام مصاحبه علمی از سوی اداره آمور آموزشی و تهذیب اعلام شد.

دیدگاهتان را بنویسید