خانه - اخبار - اسامی پذیرفته شدگان آزمون رشته های تخصصی سطح سه اعلام شد
پذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان

اسامی پذیرفته شدگان آزمون رشته های تخصصی سطح سه اعلام شد

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، مرکز تخصصی آخوند خراسانی در اطلاعیه ای اسامی پذیرفته شدگان در آزمون رشته های تخصصی تفسیر و علوم قرآن، علوم و معارف حدیث و فقه مقارنلإ كلام مقارن و فلسفه و كلام اسلامي را جهت انجام مصاحبه علمی اعلام کرد.

ردیف

شماره داوطلب

نام

نام خانوادگی

کدملی

۱

۹۵۰۴۳۰۰۰۷۱

سید حمید

هاشمیان فلاح

۰۹۴۲۹۱۹۲۹۷

۲

۹۵۰۴۳۰۰۰۷۶

مجید رضا

شیخی نصرآبادی

۱۲۹۲۰۶۹۴۹۱

۳

۹۵۰۴۳۰۰۰۷۹

مصطفی

اله داد

۰۰۱۲۸۵۸۶۷۶

۴

۹۵۰۴۳۰۰۰۸۳

میلاد

خورسند اکبرزاده

۰۹۲۳۰۷۷۳۹۱

۵

۹۵۰۴۳۰۰۰۹۴

علی اصغر

مروج فرشی

۰۹۴۱۵۸۹۵۳۶

۶

۹۵۰۴۳۰۰۰۹۵

حسین

رفیعی

۰۶۴۳۰۰۰۲۹۲۶

۷

۹۵۰۴۳۰۰۰۹۶

مجید

فوطه بافان

۰۹۲۱۹۵۹۲۳۰

۸

۹۵۰۴۳۰۰۱۰۲

محمد

حسین ابادی

۰۳۸۱۱۱۷۱۱۱

۹

۹۵۰۴۳۰۰۱۰۴

قاسم

الهي زاده

۰۹۲۰۷۴۷۸۶۸

۱۰

۹۵۰۴۳۰۰۱۰۵

جواد

بیگی

۰۹۲۲۱۰۲۱۶۳

۱۱

۹۵۰۴۳۰۰۱۱۰

مهدی

حمیدی فر

۰۷۴۰۱۷۸۰۲۴

۱۲

۹۵۰۴۳۰۰۱۱۴

حسین

الهی خراسانی

۰۹۲۲۹۲۲۲۸۴

۱۳

۹۵۰۴۳۰۰۱۱۵

علی اصغر

مومن نژاد

۰۶۹۰۲۲۴۰۴۴

۱۴

۹۵۰۴۳۰۰۱۱۶

علی

عبداللهی

۰۶۳۰۱۴۷۲۷۲

۱۵

۹۵۰۴۳۰۰۱۱۸

رامین

فراهی

۰۹۴۲۱۶۷۱۵۵

۱۶

۹۵۰۴۳۰۰۱۱۹

صادق

نوروزی

۳۶۱۰۵۰۳۳۲۷

۱۷

۹۵۰۴۳۰۰۱۲۱

سید هادی

جعفری شیاده

۲۱۴۳۰۳۶۶۳۹

۱۸

۹۵۰۴۳۰۰۱۲۲

احسان

یعقوبی

۰۹۴۲۴۹۰۱۰۱

۱۹

۹۵۰۴۳۰۰۱۲۳

سید حجت

حسینی حاتمی

۰۹۲۰۶۷۰۲۵۳

۲۰

۹۵۰۴۳۰۰۱۲۴

علی

سالاری کرقند

۰۸۸۰۰۳۳۷۱۱

۲۱

۹۵۰۴۳۰۰۱۲۹

علی

اطمینانی سقاء

۰۹۲۰۸۶۳۱۲۴

۲۲

۹۵۰۴۳۰۰۱۳۰

فرشاد

رحیمی

۰۸۹۰۳۴۱۶۸۰

۲۳

۹۵۰۴۳۰۰۱۳۵

هادی

براتیان

۰۶۳۵۰۰۲۷۴۷۷

۲۴

۹۵۰۴۳۰۰۱۳۷

حامد

محمدجانی

۰۱۷۹۷۴۱۳۵

۲۵

۹۵۰۴۳۰۰۱۳۹

حمیذرضا

معینی محسن آباد

۰۹۲۱۳۳۶۳۰۶

۲۶

۹۵۰۴۳۰۰۱۴۰

محمد

مختاری

۰۹۴۶۶۴۳۲۷۱

۲۷

۹۵۰۴۳۰۰۱۴۱

مجتبی

انوری

۶۵۱۰۰۳۱۶۲۰

۲۸

۹۵۰۴۳۰۰۱۴۲

محمدرسول

حاجي بابازاده يزدي

۰۹۴۶۹۰۲۷۷۱

۲۹

۹۵۰۴۳۰۰۱۴۳

محمد

ایزی

۰۹۲۲۹۱۱۶۴۹

۳۰

۹۵۰۴۳۰۰۱۴۵

حسین

عنابستانی

۰۹۲۰۲۹۰۶۰۴

۳۱

۹۵۰۴۳۰۰۱۴۶

مصطفی

اسماعیلی کارده

۰۹۲۱۰۳۲۷۵۷

۳۲

۹۵۰۴۳۰۰۱۴۷

علی

ابوترابی

۳۲۱۹۸۳۱۵۵۹

۳۳

۹۵۰۴۳۰۰۱۵۱

رضا

قربانی

۰۲۱۷۰۱۴۹۸۶۴

۳۴

۹۵۰۴۳۰۰۱۵۲

محمد

فوطه بافان

۰۹۲۱۲۴۵۴۶۷

۳۵

۹۵۰۴۳۰۰۱۵۳

سیدحسین

موسوی

۰۶۴۰۱۳۷۳۰۱

۳۶

۹۵۰۴۳۰۰۱۵۵

حسين

عبداللهي سفتوك

۰۸۸۹۴۱۸۷۹۹

۳۷

۹۵۰۴۳۰۰۱۵۶

محمد حسین

صبوریانی

۰۹۲۰۱۶۶۶۱۱

۳۸

۹۵۰۴۳۰۰۱۵۷

حسین

تقی زاده شاه آبادی

۰۹۲۱۵۶۷۸۷۱

۳۹

۹۵۰۴۳۰۰۱۵۸

سیدحسن

سیدحسین زاده

۰۹۳۴۵۶۴۰۳۵

۴۰

۹۵۰۴۳۰۰۱۶۰

سید مرتضی

جوادپور

۰۹۲۰۱۲۳۰۳۱

۴۱

۹۵۰۴۳۰۰۱۶۲

حبیب الله

صفدری

۶۳۵۹۹۳۷۰۲۶

۴۲

۹۵۰۴۳۰۰۱۶۳

حامد

قايني نژاد

۰۹۴۱۰۸۶۱۴۳

۴۳

۹۵۰۴۳۰۰۱۶۶

سید مرتضی

هاشمی حسینی

۰۹۴۶۰۹۹۸۳۹

۴۴

۹۵۰۴۳۰۰۱۶۷

حسن

تاجیک

۰۹۲۱۶۵۵۴۱۱

۴۵

۹۵۰۴۳۰۰۱۶۸

حسن

صفا دل

۰۸۹۰۰۷۰۸۹۱

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید