آخرین خبرها

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی در آزمون و مصاحبه علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی

به گزارش شبکه معالم، اداره آموزش در اطلاعیه ای اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون و مصاحبه علمی رشته های تخصصی سطح سه برادران در مرکز تخصصی آخوند خراسانی را اعلام کرد.

بنابراین این اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی و مشروط بایستی حداکاثر تا تاریخ شنبه ۱۱ شهریور ۹۶ جهت نام نویسی به اداره آموزش مراجعه نمایند.

دانش پژوهان «پذیرش مشروط» در صورت حضور منظم در کلاس و کسب معدل بالای ۱۷ در نیمسال اول  سال تحصیلی ۹۷-۹۶، پذیرش نهایی خواهند شد.

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته پذیرفته شده اول

رشته پذیرفته شده دوم

وضعیت پذیرش

۱

محسن

ابراهیمی مطلق

تفسیر و علوم قرآن

 

پذیرش مشروط

۲

علی

امیری

تفسیر و علوم قرآن

 

پذیرش مشروط

۳

احسان

امیری کمرستان

تفسیر و علوم قرآن

 

پذیرش نهایی

۴

مهدی

دری

تفسیر و علوم قرآن

علوم و معارف حدیث

پذیرش مشروط

۵

حمید

ریواززاده

تفسیر و علوم قرآن

 

پذیرش نهایی

۶

اسماعیل

سلیمانی

تفسیر و علوم قرآن

 

پذیرش مشروط

           

۸

مسعود

فلاحتی

تفسیر و علوم قرآن

 

پذیرش نهایی

۹

محمدرضا

قانع

تفسیر و علوم قرآن

 

پذیرش نهایی

۱۰

سیدعلی

مرکبی

تفسیر و علوم قرآن

 

پذیرش نهایی

۱۱

سیدمحمدرضا

میرخانی

تفسیر و علوم قرآن

 

پذیرش مشروط

۱۲

علی

اسماعیل‌پناه

تفسییر و علوم قرآن

 

پذیرش مشروط

۱۳

علیرضا

روحانی

تفسییر و علوم قرآن

 

پذیرش مشروط

۱۴

صادق

عباسی

تفسییر و علوم قرآن

 

پذیرش مشروط

۱۵

مهدی

عرب

تفسییر و علوم قرآن

 

پذیرش مشروط

۱۶

احمد

ابراهیمی

علوم و معارف حدیث

 

پذیرش نهایی

۱۷

حسین

آهوئی

علوم و معارف حدیث

 

پذیرش مشروط

۱۸

حسین

مغنی

علوم و معارف حدیث

 

پذیرش نهایی

۱۹

مجتبی

هروی محمدآباد

علوم و معارف حدیث

تفسیر و علوم قرآن

پذیرش نهایی

۲۰

شایان

خیاطی

فقه مقارن

 

پذیرش نهایی

۲۱

محسن

عاشورزاده

فقه مقارن

 

پذیرش نهایی

۲۲

مهدی

مهدوی ارفع

فقه مقارن

تفسیر و علوم قرآن

پذیرش نهایی

۲۳

حسین

شگفته سکه

فلسفه و کلام اسلامی

 

پذیرش نهایی

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید