خانه - دسته‌بندی نشده - اساتید و همکاران مرکز آموزشی طوبی

اساتید و همکاران مرکز آموزشی طوبی

اساتید و همکاران مرکز آموزشی طوبی

اساتید و همکاران

مدیر مرکز آموزشی طوبی: سرکار خانم زلفی زاده

همکاران اداره آموزش مرکز طوبی:

 خانم خاوری،كارشناس مسئول امور آموزشي

 خانم میزان،كارشناس امور آموزشي

 خانم حسین پور ، کارشناس حلقه های علمی تبلیغی


اساتید پیوسته مرکز :

خانم دکتر فارسی

خانم امامی غفاری

خانم دستیار

خانم بهشتی صفت

خانم حمامی

خانم انصاری اول

خانم آهنگر

خانم جواهری

خانم بزی

خانم حایری

خانم خوبان

خانم خراطزادگان

خانم رئوف

خانم سرخوش

خانم سیفی

خانم ساربانها

خانم شریفی

آقای شوشتری

خانم غفاریان

خانم عطارپور

خانم قاضی بیرجندی

خانم مهوش

خانم مدنی

آقای میرسندسی

آقای واعظ موسوی

حجة الاسلام و المسلمین علی رضایی تهرانی

حجة الاسلام و المسلمين محمد نوروزي

حجة الاسلام و المسلمين مجتبي الهي خراساني

آقای سید محمد پاكدامن

آقای عليرضا صابري نوقابي

دیدگاهتان را بنویسید