آخرین خبرها

ارتباط با ما

 
            مشهد – چهارراه خسروي – خیابان شهید رجایی – دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی  
 

          مرکز تخصصی آخوند خراسانی(دوره های سطح ۳و ۴): ۱۷- ۳۲۲۳۰۰۱۶

          مرکز آموزشی شیخ بهایی(دوره های آموزشی کاربردی، زبان و ….) : ۳۲۲۱۸۱۰۴

          مرکز تخصصی طوبی (خواهران): ۳۲۲۳۶۳۳۶

          اداره آموزش (ثبت نام): ۳۲۲۱۴۴۷۳

          اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی (سایت، طرح و برنامه و سمعی و بصری):  32216174

          اداره پژوهش(جستار های فقهی اصولی، جستار علمی طلبگی و…): ۳۲۲۱۳۳۲۵

 
 

 

دیدگاهتان را بنویسید