خانه - اخبار - ابلاغ دستورالعمل برگزاری مجازی دوره های (رسمی و غیر رسمی) مرکز تخصصی آخوند خراسانی

ابلاغ دستورالعمل برگزاری مجازی دوره های (رسمی و غیر رسمی) مرکز تخصصی آخوند خراسانی

به گزارش شبکه معالم، دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی، رئیس اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی اداره کل آموزش خراسان رضوی از ابلاغ دستورالعمل برگزاری مجازی دوره های (رسمی و غیر رسمی) مرکز تخصصی آخوند خراسانی در این اداره کل خبر داد و گفت: برگزاری مجازی این دوره ها گامی موثر و بهنگام برای انطباق با شرایط محیطی حاکم بر کشور در اثر شیوع بیماری کوید ۱۹ و کاهش هزینه های اداره کل آموزش با توجه به سیاست های انقباضی بودجه ای دفتر در سال جاری می باشد.
وی ابراز داشت: با در اولویت قرارگرفتن راهبرد ساماندهی و ارتقاء سطح فعالیت های مجازی دفتر تبلیغات اسلامی در شورای راهبری قطب های فکری و فرهنگی و تأکید ریاست شعبه خراسان رضوی بر برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی، رئیس مرکز تخصصی آخوند خراسانی و مدیر اداره کل آموزش شعبه خراسان رضوی طی حکمی دستور به تشکیل کمیته تخصصی آموزش مجازی به منظور تدوین دستورالعمل برگزاری مجازی دوره های (رسمی و غیر رسمی) دادند. بدین منظور، ابتدا در فاز مطالعاتی پس از بررسی مباحث نظری پیرامون استقرار سیستم های آموزش الکترونیکی و مجازی تجربیات و نمونه های مختلف در مراکز آموزشی متعدد ملی و بین المللی مورد کنکاش قرار گرفت و سپس در فاز دوم دستورالعمل جامع برگزاری کلاس ها و ارزیابی دانش پژوهان شاغل به تحصیل در این دوره ها بر اساس چهار بعد زیرساخت و تجهیزات آموزشی، محتوای آموزشی، اجرای دوره های آموزشی و ارزشیابی دانش پژوهان تدوین و پس از تصویب در کمیته تخصصی آموزش مجازی به کلیه واحدهای این مرکز ابلاغ گردید.
رئیس کمیته تخصصی آموزش مجازی در پایان افزود: دستورالعمل تدوین شده حاضر از نظر جامعیت در بین کلیه مراکز معتبر آموزشی کشور بی نظیر بوده و امید است با همکاری حداکثری واحدها و پیاده سازی و اجرای دقیق آن بتوانیم افزایش کارآمدی آموزش و تبلور آن در عمل را مشاهده کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید