آخرین خبرها

آقای دکتر صابری به عنوان مدیر مرکز آموزشی شیخ بهایی منصوب شد

به گزارش شبکه معالم، آقای سید محمدتقی شوشتری، مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در حکمی حسب تأیید ریاست شعبه و نظر به شایستگی­ های علمی، مدیریتی و اقدامات و تلاش ­های دکتر علیرضا صابری، وی را به عنوان «مدیر مرکز آموزشی شیخ بهایی» منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می­رود با مدیریت و پی­گیری مجدّانه آنجناب و مساعدت گروه­های مرکز، اعضای فرهیخته هیأت علمی و کارشناسان محترم، شاهد تحقق مطالبات ذکر شده در حکم سرپرستی، تثبیت ساختاری مرکز، انسجام بخشی و اولویت بخشی در برنامه­های راهبردی محوله به آن مرکز محترم باشیم.

مدیر کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در حکم سرپرسی وی بر «مدیریت و پی‌گیری عالمانه و مجدّانه و همکاری گروه‌های محترم مرکز، اعضای هیأت علمی و کارشناسان»، «فعالیت مستمر و مؤثرتر مرکز و پویایی و پیشرفت روزافزون در مسیر اجرای برنامه‌های راهبردی»، «ارتقای کیفی و کمی دوره‌های آموزشی تبلیغی و مهارتی»، «ارتباط اثرگذار علمی و سازمانی با دانشگاه باقرالعلوم(ع)» و «تعامل هدفمند، استوار با مرکز مدیریت حوزه» تأکید کرده بود.

گفتنی است؛ جناب آقای علیرضا صابری در ۲۷ تیرماه ۹۶ به عنوان سرپرست مرکز آموزشی شیخ بهایی منصوب شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید