آخرین خبرها

آزمون ورودی رشته های تخصصی سطح سه و چهار مرکز تخصصی آخوندخراسانی برگزار شد

به گزارش شبکه معالم، آزمون ورودی رشته های تخصصی سطح سه در پنج رشته «تفسیر و علوم قرآن»، «علوم و معارف حدیث»، «فقه مقارن»، «کلام مقارن» و «فلسفه و کلام اسلامی» و رشته های تخصصی سطح چهار در دو رشته «فقه مقارن» و «کلام جدید» مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد.

در آزمون سطح سه حدود ۴۰ نفر از دانش پژوهان سطح دو حوزه علمیه و در آزمون سطح چهار نیز حدود ۲۰ نفر از دانش آموختگان دارای مدرک مقطع تحصیلی سطح سه حوزه به رقابت پرداختند.

شرکت کنندگان در آزمون در صورت قبولی در آزمون کتبی، هفته اول شهریورماه جهت انجام مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های تخصصی سطح چهار و مقطع تخصصی سطح سه حوزه دهم شهریورماه ۹۸ اعلام می شود و زمان ثبت نام قطعی از نیم دوم شهریورماه آغاز خواهد شد.

شایان ذکر است در مصاحبه ورودی رشته های تخصصی سطح چهار سایر گواهی‌های لازم برای امتیازات مصاحبه (تحقیقات و تألیفات چاپ شده و نشده، سوابق تدریس، رتبه‌های برتر کسب شده و …) لازم است.

دیدگاهتان را بنویسید