منتشر شده در : "مقاله ای در خصوص وظیفه اصلی زبان ایجاد ارتباط"

مقاله ای در خصوص وظیفه اصلی زبان ایجاد ارتباط

بازنگری بر تألیف ابوالحسن نجفی؛

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۱:۲۱ بعد از ظهر

مقاله ای در خصوص وظیفه اصلی زبان ایجاد ارتباط

شبکه معالم ـ نظری به زندگی اجتماعی روزانه ما نشان می دهد که بشر چه وسائل و ابزارهای متنوع و متعددی ساخته است تا بتواند مقاصد و منویات خود را به دیگران بفهماند و مقاصد و منویات آن ها را بفهمد.