شبکه معالم مرکز ملی پاسخگویی بایگانی - شبکه معالم

منتشر شده در : "مرکز ملی پاسخگویی"

روشهای اثرگذاری بر مخاطب با استفاده از استدلال، تصویر سازی و مدیریت هیجانات

مدیر پشتیبانی علمی- پژوهشی مرکز ملّی پاسخگویی مطرح کرد:

تاریخ انتشار : دی ۲۳, ۱۳۹۶    -    زمان انتشار : ۱۰:۳۶ قبل از ظهر

روشهای اثرگذاری بر مخاطب با استفاده از استدلال، تصویر سازی و مدیریت هیجانات

شبکه معالم ـ مدیر بخش پشتیبانی علمی- پژوهشی مرکز ملّی پاسخگویی به پرسش های دینی اظهار داشت: اثرگذاری بر مخاطب همیشه با استدلال صورت نمی‌گیرد، بلکه استفاده از تصویر سازی و هیجانات در پاسخ‌گویی هم لازم است.

کارگاه تخصصی جریان شناسی شبهات دینی برگزار می شود

با حضور مدیر پشتیبانی علمی- پژوهشی مرکز ملّی پاسخگویی؛

تاریخ انتشار : دی ۱۳, ۱۳۹۶    -    زمان انتشار : ۸:۲۷ قبل از ظهر

کارگاه تخصصی جریان شناسی شبهات دینی برگزار می شود

شبکه معالم ـ کارگاه تخصصی جریان شناسی شبهات دینی توسط مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار خواهد شد.