خانه - بایگانی/آرشیو برچسب ها : علم دینی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : علم دینی

شناخت نسبت صحیح علم و دین مساله اصلی در «علم دینی» است

شبکه معالم ـ عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم اظهار داشت: مساله اصلی در مساله علم و دین شناخت دقیق نسبت میان آنها است و تحقق این امر مستلزم شناخت دقیق جایگاه و اهداف هر یک از آنهاست.

بیشتر بخوانید »

مهمترین مانع تولید “علم دینی” نشناختن تمدن مدرن و تمدن دینی است

شبکه معالم ـ عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی مهم‌ترین موانع تولید علم را نشناختن تمدن مدرن از یک سو و نشناختن یا اعتقاد نداشتن به تمدن دینی، از سوی دیگر دانست.

بیشتر بخوانید »