منتشر شده در : "شیخ بهایی"

مقاله «تربیت کودک در شبکه جم جونیور» نقدوبررسی شد + چکیده مقاله

در نخستین جلسه حلقه هنر ورسانه دینی در سال 95؛

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۱۱:۲۹ قبل از ظهر

مقاله «تربیت کودک در شبکه جم جونیور» نقدوبررسی شد + چکیده مقاله

شبکه معالم ـ اولین جلسه حلقه هنرورسانه دینی در سال ۹۵ به نقد و بررسی مقاله «تربیت کودک در شبکه جم جونیور» اختصاص یافت.