خانه - بایگانی/آرشیو برچسب ها : سواد اطلاعاتی و کیفیت مصرف فرهنگی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سواد اطلاعاتی و کیفیت مصرف فرهنگی

کاربرد هفت محور مدل آمیخته بازاریابی در حوزه محتوای دینی

شبکه معالم ـ دبیر علمی نشست «بازاریابی محتوای دینی» ضمن تبیین محورهای اصلی بازاریابی تأکید کرد: در بازاریابی محتوای دینی باید با استفاده از مفاهیم علمی بازاریابی، شیوه ها و شگردهای آکادمیک آن در کسب و کار‌های ملی و بین‌المللی ایده‌پردازی کنیم.

بیشتر بخوانید »